KGF Kredi Borçlarında Yeniden Yapılandırma İmkanı

30.09.2019 tarihi itibariyle 711.928 ticari işletmenin kullandığı 340 milyarı hazine destekli 390 milyarı aşan kredi tutarına ilişkin olarak 10.10.2018 tarih ve 162 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereği banka ve finans kurumlarının yeniden yapılandırma imkanı tanımadan kredi tazmin talebinde bulunamayacağı hükme bağlanmıştır.

Kararnamenin 2. maddesiyle KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI‘nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alınan yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik-(15/08/2018)

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik-(12/09/2019)

15 Ağustos 2018 tarihli yönetmeliği değiştiren 15 Eylül 2019 tarihli yönetmelik hükümlerinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği 25 milyon TL üzerinde kredi borcu bulunan işletmeleri ilgilendiren Büyük Ölçekli Şirketlerle ilgili Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini 14 Ekim 2019 tarihinde duyurdu. Küçük ölçekli şirketler için uygulanacak Çerçeve Anlaşmanın ise henüz onay beklediği bildirildi.