Gıda İthalatında Düşük Vergi Uygulamasının Sonuçları

Gıda ithalatı yüksek vergilerle gündeme birçok kez gelmiştir. Gıda sektöründe çalışan yerli çiftçilerimizi korumak amacıyla 0 değerine ulaşmıştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarım ürünlerindeki yüksek vergiyi yaklaşık %20 civarlarına düşürüleceğini söyledi.

Gıda sektörü içerisinde bulunduğu bu yüksek vergilerden kurtulmasıyla vatandaşın fiyatlarda ki oynaklık görüntüsünü görmekten kurtarılacak. Bu yüksek vergilerin düşürülmesi ile çiftçiler eskisi kadar devlet tarafından korunamayacak. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda ithalat devreye girecek. Bu sebepten dolayı gıda fiyatları oynak görüntüsünden kurtulacak. Enflasyona karşı açılmış savaşta bu düşük ithalat vergisi önemli bir koz olacak.

Özellikle Hangi Ürünler Göze Çarpıyor?

Vatandaşın gelirinin yaklaşık %40 civarında ki gideri Gıda Sektörü ‘ne gidiyor. İthalat vergilerinin düşürülmesiyle gıda fiyatları sabit ve can yakmayan düzeylere ulaşacak. En önemli ithal gıdaların başında gelen kırmızı et fiyatı olması gereken tavan fiyat değerinin üstüne çıkmıştı. Büyükbaş hayvan ithalatındaki vergiler yarı yarıya düşürüldü. Bu sebepten ötürü kırmızı et fiyatları düşüşe geçti. Arpa, Buğday, Mısır gibi tarım ürünleri de ithalat vergisinin yarı yarıya düşürüldüğü ürünler arasına girdi.

Üreticiyi Olumsuz Etkiler mi?

Üreticiyi kesinlikle olumsuz etkileyecek. Yüksek ithalat vergileri sebebiyle alınamayan ürünler mecburen yerli üreticilerden temin ediliyordu. Ürün azlığı yerli üreticinin fiyatları yükseltmesine sebep oluyordu. Bu işten en karlı çıkan yine yerli üreticiydi. Gıda vergilerinin düşürülmesiyle birlikte olası bir gıda azlığında yerli üretici fiyatları yükseltemeyecek çünkü ürün azlığı olduğunda il akla gelen ithal etmek olacak. Vatandaşın fahiş fiyatlar görmesini ithal gıdalar ile imkânsız hale getirtilecek. Yerli çiftçinin önemi çok fazla olmasına rağmen vergilerin düşürülmesiyle birlikte büyük bir zarar görecekleri kesin bir şekilde ortada. Bu sebepten dolayı bazı çiftçiler gerekli yerlere müracaat ederek bu vergi oranlarının yükseltilmesini istedikleri belirtiliyor.

Dördüncü Sanayi Devriminde Fabrika Simülasyonu

Günümüzde içerisinde bulunduğumuz sanayi, sanayi 3.0’dır. Gelecekte ise sanayi 4.0 devrimine geçiş yapmış bulunacağız.

Sanayi 4.0’a Geçince Neler Değişecek: 

 İçerisinde bulunduğumuz sanayi 3.0’da robotlardan ve robot teknolojilerinden oldukça yararlanılmaktadır. Sanayi 4.0’a geçiş yaptığımız zaman robotların daha fazla işte ve iş kolunda çalışmasını sağlayacağız. Bu sebepten dolayı günümüzde insanların yaptığı çoğu işi artık robotlar yapmaya başlayacak. Bu kulağa ürkütücü gelmesine rağmen insanlar tamamen iş yapmayacak demek şu an için çok erken olur. Robotların daha fazla çalışmasıyla birlikte artık insanlar yeni iş kollarında çalışacaklar. Robotlar insanların yapmakta zorlandığı daha zor işlerle uğraşırken insanlar daha kolay işlerle meşgul olacaklar.

Sanayi 4.0 ve Yapay Zeka: 

Sanayi 4.0 ile birlikte artık hayatımızın içerisine yapay zekalar girmeye başlayacak. Yapay zekayı basitçe anlatmak gerekirse yeni doğmuş bir bebek her şeyi görerek, dinleyerek, öğrenerek kendini geliştiren bir tür yazılım. Bu sayede artık insanların yanı sıra yapay zekalar da insanlar gibi düşünebilecek ve insanlar gibi fikirler üretip bunların hayata geçmesini sağlayacaklar. Yapay zeka teknolojisi günümüzde deneme aşamasında ve eğer yapay zeka, gerçekten bir insan gibi doğru ve sağlıklı fikirler üretebilirse iş dünyasında kullanılmaya başlanacak. Günümüzde elle tutulabilir en büyük yapay zeka teknolojisi “Robot Sophia”dır. Ayrıca kendisi bir Suudi Arabistan vatandaşıdır. Bu da onu dünyanın ilk yapay zekaya sahip vatandaşı yapmaktadır.

Sanayi 4.0’la Birlikte Ne Gibi Yenilikler Olacak:

Öncelikle bir ürünü üretmek için gerekli olan maliyet ve iş gücü büyük oranda azalacak bu sayede fabrikalar daha kısa bir zaman içerisinde günümüzde üretilenden daha büyük bir miktarda üretim yapabilecek. Daha çok ürün üretileceği için üretilen ürünlerin fiyatları da büyük ölçüde düşüş gösterecektir. Gelişmiş veya gelişmekte olan devletler ise ekonomilerini büyük ölçüde büyüterek vatandaşlarını daha iyi bir refah seviyesine getirecekler. Aynı zamanda fabrika simülasyonu teknolojisi de hayatımızın içerisine girmiş olacaktır. Bu sayede daha yenilikçi ve üretkenliği büyük oranda arttıracak yeni fabrikalar kurulacak ve yapılan işten daha iyi bir verim alınmasını sağlayacaktır.