Dördüncü Sanayi Devriminde Fabrika Simülasyonu

Günümüzde içerisinde bulunduğumuz sanayi, sanayi 3.0’dır. Gelecekte ise sanayi 4.0 devrimine geçiş yapmış bulunacağız.

Sanayi 4.0’a Geçince Neler Değişecek: 

 İçerisinde bulunduğumuz sanayi 3.0’da robotlardan ve robot teknolojilerinden oldukça yararlanılmaktadır. Sanayi 4.0’a geçiş yaptığımız zaman robotların daha fazla işte ve iş kolunda çalışmasını sağlayacağız. Bu sebepten dolayı günümüzde insanların yaptığı çoğu işi artık robotlar yapmaya başlayacak. Bu kulağa ürkütücü gelmesine rağmen insanlar tamamen iş yapmayacak demek şu an için çok erken olur. Robotların daha fazla çalışmasıyla birlikte artık insanlar yeni iş kollarında çalışacaklar. Robotlar insanların yapmakta zorlandığı daha zor işlerle uğraşırken insanlar daha kolay işlerle meşgul olacaklar.

Sanayi 4.0 ve Yapay Zeka: 

Sanayi 4.0 ile birlikte artık hayatımızın içerisine yapay zekalar girmeye başlayacak. Yapay zekayı basitçe anlatmak gerekirse yeni doğmuş bir bebek her şeyi görerek, dinleyerek, öğrenerek kendini geliştiren bir tür yazılım. Bu sayede artık insanların yanı sıra yapay zekalar da insanlar gibi düşünebilecek ve insanlar gibi fikirler üretip bunların hayata geçmesini sağlayacaklar. Yapay zeka teknolojisi günümüzde deneme aşamasında ve eğer yapay zeka, gerçekten bir insan gibi doğru ve sağlıklı fikirler üretebilirse iş dünyasında kullanılmaya başlanacak. Günümüzde elle tutulabilir en büyük yapay zeka teknolojisi “Robot Sophia”dır. Ayrıca kendisi bir Suudi Arabistan vatandaşıdır. Bu da onu dünyanın ilk yapay zekaya sahip vatandaşı yapmaktadır.

Sanayi 4.0’la Birlikte Ne Gibi Yenilikler Olacak:

Öncelikle bir ürünü üretmek için gerekli olan maliyet ve iş gücü büyük oranda azalacak bu sayede fabrikalar daha kısa bir zaman içerisinde günümüzde üretilenden daha büyük bir miktarda üretim yapabilecek. Daha çok ürün üretileceği için üretilen ürünlerin fiyatları da büyük ölçüde düşüş gösterecektir. Gelişmiş veya gelişmekte olan devletler ise ekonomilerini büyük ölçüde büyüterek vatandaşlarını daha iyi bir refah seviyesine getirecekler. Aynı zamanda fabrika simülasyonu teknolojisi de hayatımızın içerisine girmiş olacaktır. Bu sayede daha yenilikçi ve üretkenliği büyük oranda arttıracak yeni fabrikalar kurulacak ve yapılan işten daha iyi bir verim alınmasını sağlayacaktır.